visie-banner

Om een taal te kunnen leren is het belangrijk dat je voelt dat je vooruitgang boekt.
Wij werken aan concrete doelen; een nieuwe stap is pas mogelijk als de voorgaande stap met succes is doorlopen en afgerond.
Lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de situatie waarin de cursist de taal moet/wil beheersen.

Om een taal te kunnen leren moet je je prettig en begrepen voelen. Enerzijds door goed contact met de trainer en de medecursisten,
anderzijds door te werken in een prettige, veilige omgeving waar je je volledig kunt richten op het leerproces.
Daarom werken wij met kleine groepen die uit maximaal 12 cursisten bestaan. Een groep wordt begeleid door twee bevlogen en ervaren trainers die over uitstekende didactische vaardigheden beschikken.

.
© 2015 I&I - Training en Opleiding | Alle Rechten Voorbehouden