werkvloer-banner

U beschikt over vakmensen. Toch vormt de gebrekkige taalbeheersing soms een probleem.

• Uw werknemers hebben moeite met de communicatie met hun direct leidinggevende.
• Uw werknemers lopen veiligheidsrisico’s veroorzaakt door taalproblemen.
• Uw werknemers kunnen gesproken en geschreven instructies niet goed uitvoeren.
• De communicatie tussen uw werknemers onderling verloopt moeizaam.
• De benodigde kennis van vaktaal van uw werknemers is niet voldoende.
• Het werkoverleg verloopt stroef.

Als uw medewerkers de taal niet spreken en begrijpen kan dit de oorzaak zijn van minder goede samenwerking, onveilige situaties, en een lagere productiviteit.
Naast het taalprobleem vormt het niet begrijpen van de Nederlandse werkcultuur een struikelblok om goed te kunnen functioneren.
De Nederlandse directheid, omgangsvormen op het werk, iemands mening vragen, je mening geven, wordt als moeilijk ervaren en niet begrepen.
Tijdens de training Nederland op de werkvloer leert men naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse werkcultuur.

I&I biedt u maatwerk, wij maken een training die toegesneden is op bedrijf.

I&I Training en Opleiding biedt u de training Nederlands op de werkvloer aan om deze problemen aan te pakken en zo de productiviteit van uw werknemers te vergroten.

De nadruk in deze training ligt op het specifiek werk gerelateerde Nederlands. Hierbij wordt gewerkt met authentiek materiaal van de werkvloer en worden veelvoorkomende werksituaties getraind. I&I Training en Opleiding heeft zowel groeps- als privé cursussen voor uw lager en hoger opgeleide werknemers.

Na een uitgebreide inventarisatie van de specifieke taalvragen en de betreffende werksituatie worden de praktijkdoelen voor de training vastgesteld. Tijdens de training vindt, indien gewenst, terugkoppeling plaats naar de direct leidinggevende. Op deze manier is hij of zij op de hoogte van de fase waarin de training zich bevindt en kan er overlegd worden over eventuele actuele aanpassingen van het programma.

i&I biedt u maatwerk, wij maken een training die toegesneden is op uw bedrijf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Verdonk

.
© 2015 I&I - Training en Opleiding | Alle Rechten Voorbehouden