Het vluchten naar, de aankomst in en wennen aan de Nederlandse cultuur vraagt veel van mensen. Een nieuw leven in Nederland biedt kansen, maar gaat gepaard met een “cultuur shock”. Vanzelfsprekende fundamenten –zoals familie die voor je zorgt, beslissingen die voor je genomen worden, het spreken en begrijpen van de taal, enzovoort– zijn verdwenen. Alles zelf uitzoeken en regelen. Het is moeilijk als je dit nooit hebt gedaan en geleerd.

In 2013 heeft de Nederlandse regering bepaald dat inburgeren de eigen verantwoordelijkheid van asielmigranten is. Eigen verantwoordelijkheid is vanzelfsprekend als je dat, zoals wij, geleerd hebt. Maar als je in een collectivistische samenleving opgegroeid bent, kun je de verantwoordelijkheid over je leven niet nemen. Dit moet je leren.

Sinds 2000, toen wij werkzaam waren bij diverse AZC’s en het COA, hebben wij veel tijd en energie gestoken in vragen als “hoe moet je les geven aan mensen die uit een collectivistische samenleving komen”, “hoe ontstaat er meer begrip voor Nederland en de Nederlandse samenleving” en “hoe kunnen we asielmigranten het best betrekken bij onze samenleving.” Wij raakten meer en meer geïnteresseerd in de denk- en handelswijze van asielmigranten. Door gesprekken te voeren met hoog-, laag- en niet opgeleide asielmigranten begrijpen wij hun denkwijze, en kennen hun gedragsregels. Hierdoor zijn wij meestal in staat hun denkwijze te veranderen of in ieder geval ervoor te zorgen dat er meer begrip voor onze denkwijze en cultuur ontstaat. Dit is er nodig omdat het grote cultuurverschil meestal een belemmering vormt om mee te doen in Nederland.

Wij hebben een training ontwikkeld die stap voor stap uitlegt hoe wij in Nederland leven en wáárom we zo leven. Het is een concrete humorvolle training die in groepsverband wordt gegeven en waarbij een tolk aanwezig is.


Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

– Bewustwording van de eigen culturele bagage;
– Inzicht krijgen in de Nederlandse waarden en normen en gedragsregels;
– Het leren omgaan met onze waarden, normen en gedragsregels;
– Discussie over cultuurverschillen;
– Verbaal versus non-verbaal gedrag;
– Het bespreekbaar maken van taboes;
Kortom het hoe, wat en waarom in Nederland wordt uitgelegd.

Het is training die mensen confronteert, soms choqueert, maar na afloop wordt steevast aangegeven dat er meer begrip is voor hoe wij leven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Verdonk 024-6411991.

.
© 2015 I&I - Training en Opleiding | Alle Rechten Voorbehouden